fbpx

LAPSET LIIKKUMAAN

Iloista liikettä varhaiskasvatukseen!

Lapset liikkumaan

Miten sinä lisäät lasten liikkumista?

Varhaiskasvatuslaki määrää, että jokaisella varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus suunniteltuun, tavoitteelliseen ja monipuoliseen liikuntakasvatukseen ja jokaisella varhaiskasvattajalla on velvollisuus huolehtia tämän toteutumisesta.

Myös varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset ohjaavat liikunnan toteuttamista.

Liikunnalla tuetaan lapsen fyysistä, kognitiivista, psyykkistä, emotionaalista ja sosiaalista kehittymistä.

Päivittäinen fyysinen aktiivisuus on lapsen hyvinvoinnin kannalta yhtä tärkeää kuin terveellinen ravinto ja riittävä uni ja lepo.

MiniMove auttaa lisäämään lasten liikunnan määrää helppojen ja konkreettisten, juuri lapsille suunniteltujen tehtäväkorttien ja muun materiaalin avulla!

 

Tutkimuksia lasten liikunnasta päiväkodissa:

 • Vähiten liikkuvat lapset tarvitsisivat eniten tukea ja kannustusta liikkumiseen
 • Vapaata leikkiä sisällä 22 % päivästä, josta vain 15 % päivän liikunnan kokonaismäärästä
 • Ulkoilua 19 % päivästä, josta 69 % päivän liikunnan kokonaismäärästä
 • Aikuisen ohjaamaa toimintaa 12 % päivästä, josta vain 8 % päivän liikunnan kokonaismäärästä
 • Päiväkotien välillä valtavat erot päivittäisessä liikunnassa:
  • Vähiten liikkuva päiväkoti 5 min / 1 % päivässä
  • Eniten liikkuva päiväkoti 163 min / 34 % päivässä

Lähteet:

 • Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016: 21.
 • Orientaatioprojekti – Varhaiskasvatuksen tutkimus- ja kehittämisprojekti, Jyrki Reunamo

 

Tästä pääset tilaamaan >>